Dil, Oct 22, 2018
slides2-1
slides2-2
slides2-3
slides2-4

El propòsit del Projecte MobiGuide és desenvolupar un sistema intel·ligent de suport en la presa de decisions, per a pacients amb malalties cròniques. El sistema acompanya el pacient allà on vagi i l’ajuda, a ell i el seu metge en la gestió de la seva malaltia, ja sigui a casa, a la feina, al carrer o de viatge per vacances o feina.

El Projecte MobiGuide desenvolupa un sistema intel·ligent d’ajuda a la presa de decisions per a pacients amb malalties cròniques, com arítmies cardíaques, diabetis i pressió arterial elevada. Els pacients es posen uns sensors que monitoren senyals fisiològics com el batec cardíac o la pressió sanguínia; els senyals es transmeten al seu Smartphone i des d’allà a un potent servidor intern, el  "backend computer”. El sistema MobiGuide, que té accés a la història clínica personal del pacient així com als seus registres de l’hospital, analitza les dades, avisa al pacient de les coses que ha de fer, si necessita més informació fa preguntes per aclarir-se, i fa recomanacions sobre l’estil de vida, suggerint canvis o contactant amb el Centre Mèdic. Totes les recomanacions relatives al tractament són enviades al seu metge. Les recomanacions estan basades en l’evidència mèdica, la situació puntual del moment i les Guies Clíniques. Durant el projecte, es focalitza en les condicions clíniques de: fibril·lació auricular, diabetis gestacional i pressió arterial elevada.

En el cas que no hi hagi connexió a Internet, l’aplicació MobiGuide encara podrà donar alguna tipus d’ajuda, segons els sensors corporals i les qualitats del seu telèfon. De manera que, el sistema de suport per a metges i pacients està disponible en qualsevol moment i a qualsevol lloc.

El sistema MobiGuide està format per un dispositiu mòbil (telèfon intel·ligent), juntament amb un conjunt de sensors portàtils que el pacient porta adherits al cos o penjats al costat. El tipus de sensors que s'utilitzen és diferent segons la malaltia que pateix el pacient. L'aplicació intel·ligent que s'executa al telèfon mòbil del pacient es comunica amb el complex sistema que en diem "back-end", que consisteix en un conjunt de servidors que realitzen diverses funcions avançades d'intel·ligència artificial, per tal de proporcionar orientació d'alta qualitat per al pacient i els sanitaris que en tenen cura, per ajudar-lo en el seu tractament, en el seu seguiment i per prendre les decisions clíniques més oportunes amb la millor eficiència del temps. L'anàlisi es refereix a: les dades fisiològiques recollides, les dades mèdiques hospitalàries, informació rellevant identificada en les dades i resultats generats pel sistema de suport de decisions.

Les recomanacions que fa el sistema de suport a les decisions del MobiGuide es circumscriu en les guies de pràctica clínica, per tant, en la millor evidència clínica - científica disponible, però personalitzat segons les circumstàncies particulars del pacient (com per exemple: ¿té el pacient ajuda a casa? ¿es pot permetre el tractament recomanat? ¿està actualment en un viatge de negocis?) i el context tecnològic (com per exemple:¿hi ha cobertura de telefonia mòbil? Si és així, ¿hi ha prou ample de banda? ¿la bateria està baixa càrrega?).

Aquest sistema d’ajuda en la presa de decisions es pot fer servir per pacients i metges a qualsevol hora i en qualsevol lloc. Bé de forma directa, quan el pacient té el seu mòbil connectat al sistema principal de suport i amb accés a la seva història clínica, o bé si no té connexió, de manera que la informació és més senzilla, però basada en les recomanacions de les guies clíniques que ja té emmagatzemades en l’aplicació del seu mòbil i segons la informació que els sensors que porta li proporcionen.

En poques paraules, el sistema MobiGuide permetrà aconseguir una aplicació efectiva en el context de la medicina personalitzada.

L’aplicació està dissenyada per a diferents patologies cròniques, però durant aquest projecte es focalitzarà en tres malalties específiques: una complicació cardíaca i dues de l’embaràs. La primera és la fibril·lació auricular, una situació on el pacient té un problema amb el compàs del cor (un tipus d’arítmia) que provoca un batec més ràpid i irregular. La fibril·lació auricular sol presentar-se en la gent gran però també pot afectar persones joves que pateixen determinades malalties. És un problema que augmenta el risc de patir coàguls sanguinis i accidents cerebrovasculars (AVC o Ictus). La segona complicació en que en es focalitza el projecte és en la diabetis gestacional, un tipus de diabetis que apareix durant l’embaràs, normalment a partir del segon o tercer trimestre, i que pot portar problemes tant per la mare com pel nadó. La tercera complicació és la hipertensió arterial durant l’embaràs (pressió sanguínia elevada). La hipertensió durant la gestació també comporta elevats riscos per la mare i el nadó. Pot provocar avortament espontani, parts prematurs, baix pes del nadó en néixer i en circumstancies especials, una complicació coneguda com eclàmpsia, que pot desenvolupar en la  mare hipertensió crònica, augmentar significativament el seu risc cardiovascular, i en el pitjor dels casos, la mort.

En aquest tres casos i en moltes altres malalties cròniques, el pacient, un cop diagnosticat, necessita un control i monitoratge freqüent i delicat. El sistema MobiGuide pot fer aquest monitoratge (continu si cal) amb alertes i guia 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana, per ajudar en el control de la situació, fer el seguiment del seu pla de tractament i gaudir de l’apropiada ajuda en cas d’immediata necessitat. La guia i les recomanacions fetes per aquest complex sistema treballen a temps real i es basen en l’última evidència científica i en les últimes actualitzacions de pràctica clínica. Els sistema també considera les decisions preses pel pacient, la seva família i el seu metge.

Latest Event

vvvv

On 20th June MobiGuide held a special session in one of the AIME conference workshops: the joint 7th International Workshop on Knowledge Representation for Health Care (KRH4C) and 8th International Workshop on Process-oriented Information Systems in Healthcare (ProHealth).

Read more...

Newsletter Subscription

stock-photo-17742378-news-team

You are welcome to subscribe to our Newsletter