Dil, Nov 19, 2018
slides2-1
slides2-2
slides2-3
slides2-4

El propòsit del Projecte MobiGuide és desenvolupar un sistema intel·ligent de suport en la presa de decisions, per a pacients amb malalties cròniques. El sistema acompanya el pacient allà on vagi i l’ajuda, a ell i el seu metge en la gestió de la seva malaltia, ja sigui a casa, a la feina, al carrer o de viatge per vacances o feina.

El Projecte MobiGuide desenvolupa un sistema intel·ligent d’ajuda a la presa de decisions per a pacients amb malalties cròniques, com arítmies cardíaques, diabetis i pressió arterial elevada. Els pacients es posen uns sensors que monitoren senyals fisiològics com el batec cardíac o la pressió sanguínia; els senyals es transmeten al seu Smartphone i des d’allà a un potent servidor intern, el  "backend computer”. El sistema MobiGuide, que té accés a la història clínica personal del pacient així com als seus registres de l’hospital, analitza les dades, avisa al pacient de les coses que ha de fer, si necessita més informació fa preguntes per aclarir-se, i fa recomanacions sobre l’estil de vida, suggerint canvis o contactant amb el Centre Mèdic. Totes les recomanacions relatives al tractament són enviades al seu metge. Les recomanacions estan basades en l’evidència mèdica, la situació puntual del moment i les Guies Clíniques. Durant el projecte, es focalitza en les condicions clíniques de: fibril·lació auricular, diabetis gestacional i pressió arterial elevada.

Llegeix més...

Latest Event

vvvv

On 20th June MobiGuide held a special session in one of the AIME conference workshops: the joint 7th International Workshop on Knowledge Representation for Health Care (KRH4C) and 8th International Workshop on Process-oriented Information Systems in Healthcare (ProHealth).

Read more...

Newsletter Subscription

stock-photo-17742378-news-team

You are welcome to subscribe to our Newsletter